Žebřík logo

Správní a dozorčí rada ŽEBŘÍKU

Ve správní radě zasedli:                                     V dozorčí radě zasedli:

• Richard GAZDA (předseda)                           • Mgr. Ing. Gabriela MILOTOVÁ (předsedkyně)

• Mgr. Martin LOUČKA (člen)                           • Ing. Arch. Jiří HALFAR (člen)

• Irena ŠTEFÁNÍKOVÁ (člen)                            • Ing. Zdeněk CHLOPČÍK (člen)

                                                                   • Mgr. Dalibor GAZDA (člen)

                                                                   • Alena SASINOVÁ-POLARCZYKOVÁ (člen)

                                                                   • MUDr. Hana ŽURKOVÁ (člen)

                                                                   • Prof. PhDr. RNDr. Stanislav POLOUČEK (člen)

 

• Ředitelkou ŽEBŘÍKU je paní Mgr. Dagmar MAZÁKOVÁ.                                  

                                                                                                                        E

 

 

 

 

                        

Obecně prospěšná společnost